opendays, festival, for, ny, musik, og, lydkunst

OpenDays Festival takker for en god festival i år, og glæder sig til at vi ses igen næste år!

OpenDays Festivalen er et farverigt og markant bidrag i det danske og internationale musikmiljø.

 OpenDays er scene for den nye musik, som den høres og skabes af tidens komponister og lydkunstnere.

Og musikken præsenteres på koncerter i mange former udført af en perlerække af kunstnere, lokale, danske og internationale.

 Festivalen har fokus på den aktuelle musik, det sidste ny – der lejlighedsvist også sættes i perspektiv af et ældre værk, hvor det giver programmet en særlig synergi.

 Aktiviteterne finder sted på lokale kulturinstitutioner, og OpenDays siger tak til Aalborg Kloster, Budolfi Kirke, Utzon Center og Aalborg Tårnet for det gode samarbejde!

 OpenDays Festival inviterer til et nysgerrigt møde med det grænsesøgende, det anderledes, det sidste nye.

 Vel mødt!